Владимир Спасов

прокурист на „М+С Хидравлик” АД

Владимир Валентинов Спасов е роден в град София на 14.04.1973 год., завършил ПМГ” Никола Обрешков” гр. Казанлък със златен медал през 1991 г, ВВМУ „Никола Вапцаров” гр. Варна през 1996 (специалност Инженер корабоводител) и Магистърска степен от Стопанска Академия „Димитър Ценов” гр. Свищов (2002-2004 год.), специалност Мениджмънт на Търговската дейност. Работи последователно в „Параходство БМФ” като трети помощник капитан, „Капрони” АД като ОТКК и Организатор пазари и от 31.01.2000 и до момента е в „М+С Хидравлик”АД. Във фирмата заема последователно позициите „Организатор Маркетинг” (1 година) , Началник отдел „Маркетинг” ( 2г. 9 м.), Зам. Директор по търговските въпроси(2 г. 11 м.), Търговски Директор (2 г. 3 м.), Търговски Пълномощник (4 г 3 м.) и Прокурист от 14.03.2013 година. Владее отлично Английски и Руски език и на много добро ниво – Френски и Италиански език.

Владислав Русев

главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурително дружество „Алианц България” АД

Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност Застраховане и социално осигуряване. Започва работа в областта на допълнителното пенсионно осигуряване през 1995 г., в един от първите доброволни пенсионни фондове у нас ДПФ „България“ (чийто правоприемник е ПОД „Алианц България“ АД). През изминалите 25 години заема различни позиции в компанията: Специалист, Мениджър „Продажби“, Заместник изпълнителен директор, Прокурист, член на Управителния съвет, а през ноември 2017 г. е избран за Главен изпълнителен директор. Участва активно в изграждането и развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България като участник в кръгли маси, работни групи за изработване на законовата рамка и др. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Специализирал е Управление на пенсионни фондове, Корпоративно управление и др.

Джордж Маргонис

генерален мениджър на „Филип Морис България” ЕООД

Джордж Маргонис е генерален мениджър на Филип Морис България от 2017 г. насам. Има над 15 години опит във Филип Морис Интернешънъл на различни ръководни позиции. Кариерата му в компанията започва в отдел "Продажби" в "Папастратос" - гръцкия филиал на концерна. През 2009 г. се мести в централата на дружеството в Швейцария, където заема позицията регионален мениджър стратегии за продажбите за региона на Европейския съюз. През 2014 г. е назначен като директор продажби и дистрибуция за Гърция, Кипър и Малта. Завършил е маркетинг и мениджмънт в Технологичния образователен институт в Атина (Technological Educational Institute). Има магистърска степен по бизнес администрация от Университета Кингстън във Великобритания (Kingston University).

Димитър Гълъбов

изпълнителен директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз България” ЕООД

Димитър Гълъбов има над 20-годишен опит в сферата на бизнес развитието и управлението на центрове за обслужване на клиенти, изнесени услуги и бизнес процеси. Заемал е управленски роли в международни компании от различни сектори – телекомуникации, клинични изследвания, автомобилно производство и управление на бизнес процеси. Димитър има богат опит в управлението на мултинационални екипи и предоставянето на продукти и услуги на големи международни клиенти. Задълбочените му познания са следствие на дългогодишния му опит на различни позиции с многообразни функции и различните отдели и компании, които той е управлявал. Димитър Гълъбов е изпълнителен директор на Съдърланд за България от 2015г. В рамките на тези пет години компанията в България се е разширила значително в оперативно и финансово отношение, достигайки повече от 2900 служители, които обслужват 22 клиента на 19 езика в 6 офиса в 4 града [София, Пловдив, Варна и Бургас] през 2020г. Димитър е магистър по икономика от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в България.

Иван Чернев

председател на УС на „Кауфланд България” ЕООД

Иван Чернев е председател на управителния съвет на Kaufland България от февруари 2018 г. Управлявал е различни отдели в структурата на Kaufland в Германия и други държави. В България идва от мениджърска позиция в Kaufland Словакия. Той е дипломиран икономист от Университета в Нидерайн, Германия

 12 

E-mail:

Парола: