Често задавани въпроси

Кой може да участва в титлата „Мениджър на годината”?

Вие може да участвате за титлата “Мениджър на годината 2022 г.”:

 

• ако мениджърът управлява компанията от минимум 2 години и прекарва поне половината от работното си време в България;

 

• ако в последната финансова година са постигнати поне 20 млн. лева приходи и компанията има 50 или повече служители;

 

Какво е необходимо да направя, за да участвам в надпреварата?

Да подадете документите за участие в конкурса в срок до 10 юли 2022 г. на имейл konkurs@manager.bg

  • Да бъдете проактивни в комуникацията с организационния екип и екип на Делойт

Какви са новите възможности пред мениджърите и компаниите?

Ново през 2022 година - конкурсът има своите нови категории, чрез които ще бъдат отличени и постиженията на: 


  • • компаниите с приходи до 20 млн. лева (категория
    Бизнес в първите 20 милиона); 

  • • успешно стартирали в последните 5 години бизнеси (категория Най-добър нов бизнес);

  • • екипната работа и културата на сътрудничество (категория Екип на годината)

• и конкретни проектни постижения, довели до ускоряване на бизнеса (категория Бизнес трансформация)

Мога ли да участвам в повече от една категория?

Да, участието в повече от една категория е допустимо, достатъчно е да подадете в срок документите си за участие във всяка избрана от вас категория.

Колко струва участието в конкурса?

За участие в конкурса Мениджър на годината”, независимо от избраната/ните категория/и, не дължите никакви такси.

Как мога да участвам в конкурса „Мениджър на годината”?

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнен и подписан формуляр за участие на адреса на списание “Мениджър” - София, ул. “Сердика” №13, ет. 3. Ако притежавате електронен подпис, изпратете документите на имейл konkurs@manager.bg  Може да изтеглите документите за участие в избраната от вас категория от тук.

Как става изборът на носител на титлата „Мениджър на годината” и победителите в четирите нови категории в конкурса?

Оценката се извършва по методология разработена и прилагана от консултантска компания “Делойт” България.

Как гарантирате обективността на избора в отделните категории?

Постиженията на кандидатите се оценяват без намесата на жури. Методологията е разработена специално за конкурса Мениджър на годината от международно признатите консултанти Делойт. Оценката се осъществява от екип на Делойт, в който участват независими специалисти във всяка една от областите, на които се прави оценка.

Какво разбирате под понятието “топ мениджър”?

Това са управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

Аз управлявам клон на банка. Мога ли да участвам в конкурса?

Мениджърите, които участват в конкурса, е необходимо да управляват цялостния бизнес на банката.

Нашата компания се управлява от трима изпълнителни директори. Можем ли да участваме всички?

Компанията прави избор на един мениджър, който ще участва в конкурса, няма възможност да участват и тримата, защото това е некоректно по отношение на останалите кандидати.

Миналата година участвах и не успях да стигна до финала. Мога ли да участвам и тази година?

Разбира се, участието в предходен конкурс не спира участието в настоящия. Влияние върху крайната оценка имат резултатите на компанията и личностните качества на кандидатите, а във всяко издание на конкурса конкуренцията е различна.

 12 

E-mail:

Парола: