Обща информация

Мениджър на годината е конкурс за постижения в областта на висшия мениджмънт в България. Целта на конкурса е да отличи тези ръководители, които успешно управляват компаниите в България, като използват най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за един отличен мениджър личностни характеристики.

Тази година конкурсът се организира за петнадесети пореден път и ще се проведе на три етапа в периода юни - ноември 2022 г.

Участници в основната категория на конкурса са хора на най-високо управленско ниво – управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

Ново през 2022 година - конкурсът обявява нови категории, чрез които ще бъдат отличени и постиженията на: 


• компаниите с приходи до 20 млн. лева (категория Бизнес в първите 20 милиона); 


С тази категория обръщаме внимание на малкия и средния бизнес в страната. За първа година ще отличим компаниите с годишен оборот до 20 млн. лева. Оценяват се финансовите постижения за последните 3 години, устойчивостта на компанията и добрите управленски практики. Приемат се кандидатури от компании, създадени преди 2017 г. (регистрация в Търговския регистър преди 2017 г.), чиито приходи през 2019, 2020 и 2021 г. са били под 20 млн. лв. за всяка от посочените години.

• успешно стартирали в последните 5 години бизнеси (категория Най-добър нов бизнес);

Предприемачите, успешно започнали бизнес в последните до 5 години, вече ще имат възможност да представят компанията си в конкурса. Оценяват се приходите, ръстът им, оперативната печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител. Ще бъде приложен бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приемат се кандидатури от компании, създадени не по-късно от 5 години преди 2021 г. (т.е. регистрирани не по-рано от 2017 г.).

• екипната работа и културата на сътрудничество (категория Екип на годината)


Бизнес успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество. За да отличим най-добрия екип за 2022 г., ще оценим комуникационните умения, целите и резултатите на екипа, лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепа между членовете на екипа и взаимно обучение. 

• и конкретни проектни постижения, довели до ускоряване на бизнеса (категория Бизнес трансформация)

Категорията дава възможност да представите скорошен завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса – нов бизнес модел, операционни трансформации, нов източник на финансиране, дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други по ваш избор. Ще бъде отличена най-успешната бизнес трансформация, която се е случила през календарните 2020 и 2021 г. и към настоящия момент е приключила.

 

Критерии за допустимост и етапи в конкурса

 

Вие може да участвате за титлата “Мениджър на годината 2022 г.” в основната категория на конкурса:

 

• ако мениджърът управлява компанията от минимум 2 години и прекарва поне половината от работното си време в България;

 

и

 

• ако в последната финансова година са постигнати поне 20 млн. лева приходи и компанията има 50 или повече служители;

 

Всички участници в основната категория ще бъдат оценявани на база на три групи критерии:

 

• финансови показатели;

• добри управленски практики;

• личностни характеристики на кандидата.

 

Повече за методологията може да научите тук.

 

На първия етап през месец юни кандидатите ще могат да изпращат документи за участие. По време на втория етап от участниците ще се очаква предоставяне на допълнителна информация, на базата на която през месец септември ще бъдат обявени десетимата финалисти в конкурса. Техните личностни характеристики ще бъдат оценени на базата на интервюта, проведени с тях и техни служители. След това се изготвят 360-градусова оценка, чрез която се формира финалният сбор. Обществен съвет от личности с безукорна репутация и авторитет валидира оценките.

 

Обявяване на победителите

Носителят на титлата „Мениджър на годината 2022“ и победителите в новите категории ще бъдат обявени през ноември по време на тържествена церемония в Софийската опера и балет. В националния ефир на bTV ще бъде излъчен и документален филм, чрез който постиженията на най-добрите бизнес лидери в страната да достигнат до възможно най-широка аудитория.

Срокове и кандидатстване

Срокът за кандидатстване е до 10 юли 2022 г. на e-mail: konkurs@manager.bg с приложен формуляр за участие след регистрация в сайта mng.manager.bg

E-mail:

Парола: